Bizi Facebook ile takip edin
Bizi Instagram ile takip edin
Bizi Linkedin ile takip edin
Bizi Youtube ile takip edin
Bizi Pinterest ile takip edin
Menu

Uygulamalar
Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları

Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları

Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları

Kent Bilgi Sistemi, kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan, coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazında bir uygulaması olan, konumsal ve konumsal olmayan bilgilerin belirli bir teknikle bilgisayar ortamında depolandığı, işlendiği, analiz edildiği ve bunun sonucuna göre yönetimlerce karar verildiği ve uygulandığı bir sistemdir.

Kent Bilgi Sisteminin amacı, oluşturulacak sorgu ve analizlerle kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerini hızlı ve etkin olarak gerçekleştirebilmektir.  [Image1]
 
Kentte yaşayanların sosyolojik ve demografik haritalarının üretilebilmesi, kentin gelişmesini izleme imkanını yaratır.
 
Kentin altyapı verilerinin bilgisayar yardımıyla grafiksel ortamda izlenmesi altyapı hizmetlerinin uyumlu olarak sağlanmasına yardımcı olur.

Konuma dayalı grafik ve sözel verilerin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi sonucunda, işlevlerinin bir bütünlük içerisinde ortak bir noktadan yönetildiğini gösterir.

Kent Bilgi Sistemi hem grafiksel (vektör, raster) hem de sözel (ilişkisel-nesne tabanlı) veri tabanlarını kullanarak çok geniş kapsamlı sorgulama ve takip imkanı sunar.

Kent Bilgi Sistemi fiziki, ekonomik ve sosyal verilerin toplanmasını, verilerin düzenlenmesini, grafik veriler ile grafik olmayan verilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesini, analiz ve modelleme yapılabilmesini, sonuçların istenilen özellikte alınabilmesini sağlar.

Parametre Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları