Bizi Facebook ile takip edin
Bizi Instagram ile takip edin
Bizi Linkedin ile takip edin
Bizi Youtube ile takip edin
Bizi Pinterest ile takip edin
Menu

Uygulamalar
Coğrafi Bilgi Sistemi – GIS Uygulamaları (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemi – GIS Uygulamaları (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemi – GIS Uygulamaları (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemi, karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; mekandaki konumu belirlenmiş verilerin kapsanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesi işlemlerini kapsayan donanım, yazılım ve yöntemler sistemidir.

1. SİSTEM ANALİZİ

Sistem analizi gereksinimlerin tespitini ve projeye uygun şekilde yapılandırılmasını kapsar.

2. SİSTEM TASARIMI

Sistem tasarımı sistemin nasıl işleyeceğinin ortaya çıkarılmasını sağlayan mantıksal tasarımdır. Öncelikle, sistemin tüm girdileri, çıktıkları ve arayüzleri tanımlanır. Bunu takiben, sistem bileşenlerinin veritabanının, programlama ve geliştirme ortamlarının fiziksel tasarımı hazırlanır.

3. COĞRAFİ VERİTABANI TASARIMI

Coğrafi veritabanı tasarımı CBS projelerinin en kritik ve önemli aşamalarından biridir. Veritabanı tasarımının amacı, gereksiz verileri azaltmak, tekrarlanan verilerin önüne geçmek, gerektiğinde verilerin sorunsuz ve rahat bir biçimde birleşmesini sağlamak, verilerin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak, veri işleme ve raporlama gereksinimlerini birbiriyle uyumlu hale getirmektir.

Oluşturulacak veritabanlarından maksimum faydanın sağlanması için veri tabanlarının olması istenen yapıda hazırlanır.

4. SİSTEM GERÇEKLEŞTİRME

• Veri Üretimi • Veri Dönüşümü (Format/Datum/Projeksiyon) • Veri Entegrasyonu • Mekansal ve Sözel Veri Entegrasyonu • Raster Vektör ve Sayısal Yükseklik Veri Entegrasyonu

5. COĞRAFİ ANALİZLER

Coğrafi analizler, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama teknolojilerinde üretilen verilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi sonucunda yeni mekansal verilerin üretilmesi hizmetlerini kapsar.

 

Parametre Coğrafi Bilgi Sistemi


Bu konuyla ilişkili diğer içerik: ArcGIS Server CBS Sunucu Hizmetleri