Bizi Facebook ile takip edin
Bizi Instagram ile takip edin
Bizi Linkedin ile takip edin
Bizi Youtube ile takip edin
Bizi Pinterest ile takip edin
Menu

Uygulamalar
Adres Bilgi Sistemi

Adres Bilgi Sistemi

“31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı” Resmi Gazete’de yayınlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” 

Adres Bilgi Sistemi – Numarataj Uygulamaları25/04/2006 tarih ve  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun hükümlerine göre, Ulusal Adres Veritabanı’nın (UAVT) oluşturulması için hazırlanmıştır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan adres standardı ise 20 Temmuz 2006 tarihinde TST-EN14142_1 sayılı doküman ile yayımlanmıştır.  

 

Adres standardı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı, mahalle adı ve tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak, ve küme evlerin adı ve tanıtım numarası ile site adı, blok adı, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası ve posta kodu bileşenlerinden oluşmaktadır. 

 

Adres Kayıt Sisteminin başarılı olması için Numarataj ve Adres Bilgi Sistemi çalışmalarının tam ve eksiksiz yapılması gereklidir. Numarataj ve Adres Bilgi Sistemi çalışması; alanda adreslerin numaralandırılması, levhaların asılması ve adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi süreçlerinin tümünü içermektedir. 

 

Zorunlu Adres Bileşenleri  Tablosu                      Z= Zorunlu X= Seçmeli (varsa)

Adres Bilgi Sistemi – Numarataj Uygulamaları


Bu konuyla ilişkili diğer içerik: Numarataj