PARAMETRE Araştırma Bilişim Planlama Ltd. Şti. - Numarataj | Çözümler » PARAMETRE Sistem Entegrasyon Platformu (PGIS)

PARAMETRE SİSTEM ENTEGRASYON PLATFORMU bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımıdır. Hedefi, farklı sistemlerde çalışan uygulamaların veri ambarlarını ortak bir alanda toplayarak dinamik mekansal veri yönetimini sağlamaktır.

PARAMETRE SİSTEM ENTEGRASYON PLATFORMU belediyenin tüm birimlerinin sözel yönetim bilgi sistemleri (MIS) ile mekansal coğrafi bilgi sistemlerini (GIS) entegre ederek uyumlu, verimli ve kaliteli çalıştırmak amacıyla hazırlanmış; grafiksel ve sözel verileri sorgulama, analiz etme ve raporlama imkanı sağlayan bir web uygulamasıdır. Platformun yapısındaki Internet Harita Sunucusu (WMS) herhangi bir ek yazılım programı gerektirmemektedir.Harita alt yapısı uluslar arası (.shp) formatındadır.

PARAMETRE SİSTEM ENTEGRASYON PLATFORMU değişik CAD programları, veritabanları ve ULUSAL ADRES VERİ TABANI (UAVT) ile entegre çalışabilmektedir. 

 

PLATFORM GRAFİKSEL YAPISI

PARAMETRE SİSTEM ENTEGRASYON PLATFORMU grafiksel yapısı aşağıdaki katmanlardan oluşmakta; gereksinim ve mevcut verilere göre çoğaltılabilmektedir:
Güncel uydu hari·tası, Mahalle, Ada, Parsel, Bi·na, Yol, Kapı, İmar planı, Jeoloji·k hari·ta, Altyapı bi·lgi·leri· (elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, telefon, kablolu yayın vs.), Sokak ve duvar tabela bi·lgi·leri·, İtfai·ye muslukları, Çeşmeler ve kuyular, Ulaşım, Metro ve toplu taşıma durak bi·lgi·leri·, Trafi·k lamba i·sti·kamet bi·lgi·leri·, Kamu hi·zmet bi·naları, Sağlık kurumları, İbadethaneler, İtfai·ye merkezleri·, Fabrika, Pazar yerleri·, Park ve bahçeler, Mezarlıklar, Kurban kesi·m yerleri·, Engelli· rehabi·li·tasyon merkezleri·, Çöp konteynerları, GSM baz i·stasyonları, Afet konteynerları, Spor tesi·sleri·, Alışveri·ş ve eğlence merkezleri·, Kapalı açık otoparklar, Akaryakıt i·stasyonları, Bankalar, ATM, Askeri· bölgeler, Emni·yet merkezleri·.

 

PLATFORM SÖZEL YAPISI 

PLATFORMUN sözel yapısı belediyenin sorgulayacağı verilerden oluşmaktadır.
  • Ulusal Adres Veri Tabanı Kayıtları
  • Binalar Kütüğü Kayıtları
  • Sosyal Doku Kayıtları
  • Tapu Kayıtları
  • Emlak Vergisi Beyanları
  • ÇTV Beyanları
  • İlan Reklam Vergisi Beyanları
  • Ruhsat Kayıtları

https://www.parametre.com/cozumler/parametre-sistem-entegrasyon-platformu-pgis